3
4
6
5

مشخصات کلی انکوباتورها

 انکوباتور  ,  تراف , آبزی گستر زنده رود , تراف عمودی , انکوباتور عمودی , پرورش قزل آلا, آبزی پروری , مزرعه پروش ماهی.

 

 

 

  • ظرفیت تراف عمودی 150-200 هزار قطعه تخم ماهی سرد آبی و گرم آبی
  • حجم آب هر لگن 5/4 لیتر
  • لگن و توری کاملا آماده در یک یا دوستون 10 تایی
  • دارای فیلتر تصفیه آب و منبع ته نشین شدن شن، ماسه و جلبک
  • دارای فشار سنج جهت کنترل عملکرد فیلتر تصفیه انکوباتور
  • امکان اکسیژن دهی به آب
  • امکان افزایش یا کاهش دمای آب انکوباتور
  • فاصله بین هر سینی در تراف 5/2 سانتیمتر (ریزش آب(